ReadyPlanet.com
dot dot


ข่าวสารวัดนวลจันทร์


พิธีปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ

พิธีปิดโครงการอบรมนักเรียนบาลีก่อนสอบ  ปีที่ ๑  วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ประมวลภาพงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 ตอนนี้ทางเว็บได้รวบรวมภาพงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗  ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาให้ชมแบบจุใจแล้วนะครับ หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสมาชิกเว็บไม่มากก็น้อย...... สาธุ (คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

ประมวลภาพงานทอดกฐิน + ตักบาตรเทโว ๒๕๕๖ วัดนวลจันทร์

ประมวลภาพงานทอดกฐิน + ตักบาตรเทโว ๒๕๕๖

ณ วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  บึงกุ่ม

เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

(คลิ๊กหัวข้อเพื่อชมภาพที่เหลือ)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
การอบรมความรู้ก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี คณะเขตลาดพร้าว - บึงกุ่ม

การอบรมความรู้ก่อนสอบ  และการสอบนักธรรมชั้นตรี   ประจำปี ๒๕๕๖

คณะเขตลาดพร้าว - บึงกุ่ม  

ณ  สนามสอบวัดนวลจันทร์  (บางขวด)  บึงกุ่ม

เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖

(คลิ๊กหัวข้อเพื่อชมภาพที่เหลือ)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  มีใครที่เข้าร่วมงานบ้างมาดูกันครับ

(คลิ๊กหัวข้อเพื่อชมภาพที่เหลือ)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

พระครูปลัดธีรพัฒนาภรณ์มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง ปธ. ๗ และ ปธ. ๙

More...

ประมวลภาพวันวิสาขบูชา  พุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ปี  ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  บรรยากาศภายในวันนั้นเป็นอย่างไร  คลิ๊กเข้ามาชมภาพด้านในได้เลยครับ....

More...

ประมวลภาพงานผูกพัทธสีมาปิดทอง - ฝังลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่ 

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

More...

ประวัติเจ้าอาวาส

More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 510 9524, (02) 363 7772
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)