ReadyPlanet.com
dot dot
วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

Facebook วัดนวลจันทร์ (บางขวด) สามารถเลื่อนด้านขวาเพื่ออ่านได้นะครับ 

 

 

รูปคุณสาธิต-ม.ล.ศิราภิรมณ์ ธีรประเสริฐ พร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรม

คุณสาธิต-ม.ล.ศิราภิรมณ์ ธีรประเสริฐ พร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร วัดนวลจันทร์  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

 

คลิกที่หัวข้อยังมีรูปเพิ่มเติมนะครับ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
รูปพิธีปฐมนิเทศน์พระปริยัติธรรมแผนกบาลี วันที่8พ.ค2561

พิธีปฐมนิเทศน์พระปริยัติธรรมแผนกบาลี วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑

 

คลิกที่หัวข้อยังมีรูปเพิ่มเติมนะครับ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐

ณ วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

คลิกที่หัวข้อด้านบนยังมีภาพอีกมากมายนะครับ.....


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
งานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕๔ ปี

งานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕๔ ปี พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) และฉลองนักเรียนผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี  ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

คลิกที่หัวข้อด้านบนยังมีภาพอีกนะครับ.....


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑๑ (ศาลาประเสริฐเดชาสันติ) วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร #พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

(คลิกหัวข้อเพื่อดูรูปเพิ่มเติม)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
รอบรั้ววัดนวลจันทร์

 มาเปลี่ยนบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ของเรากันนะครับ รับรองว่าเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่ครับ  

 

วิว ทิวทัศน์ของวัดนวลจันทร์(บางขวด) มุมสูง

Posted by วัดนวลจันทร์ - บางขวด on 5 สิงหาคม 2015
More...

ข่าวสารวัดนวลจันทร์
More...

 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

More...

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

สามารถเข้าไปกดร่วมงานได้ที่ www.facebook.com/pg/Watnuanchan.bangkhuat/events/

สาธุทุกท่านครับ

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 184 2554
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)