ReadyPlanet.com
dot dot
งานเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๗

 งานเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๗


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /18
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /18
วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันอาสาหฬบูชาและเข้าพรรษา วัดนวลจันทร์ (บางขวด) ปี ๒๕๕๗

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันอาสาหฬบูชาและเข้าพรรษา วัดนวลจันทร์ (บางขวด) ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา

คลิกที่หัวข้อสีเหลืองด้านบนเพื่อเข้าชมภาพที่เหลือ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /15
ประมวลภาพงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๒ ปี พระครูธีรพัฒนาภรณ์

ประมวลภาพงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๒ ปี พระครูธีรพัฒนาภรณ์  

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

คลิกที่หัวข้อเพื่อชมภาพที่เหลือครับ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /12
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /12
พิธีปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ

พิธีปิดโครงการอบรมนักเรียนบาลีก่อนสอบ  ปีที่ ๑  วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ประมวลภาพงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 ตอนนี้ทางเว็บได้รวบรวมภาพงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗  ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาให้ชมแบบจุใจแล้วนะครับ หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสมาชิกเว็บไม่มากก็น้อย...... สาธุ (คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

พระครูปลัดธีรพัฒนาภรณ์มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง ปธ. ๗ และ ปธ. ๙

More...

ประมวลภาพวันวิสาขบูชา  พุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ปี  ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  บรรยากาศภายในวันนั้นเป็นอย่างไร  คลิ๊กเข้ามาชมภาพด้านในได้เลยครับ....

More...

ประมวลภาพงานผูกพัทธสีมาปิดทอง - ฝังลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่ 

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

More...

ประวัติเจ้าอาวาส

More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 510 9524, (02) 363 7772
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)