ขอเรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับ...เข้ามาร่วมโครงการรักษาศีล ๕ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างเกราะป้องกัน ให้แก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย...http://www.sila5.com/ 

หรือสามารถกรอกข้อมูลของท่านเองก็เจริญพรได้ที่ลิงค์นี้เลย>>>http://core.sila5.com/sila/web/index