ReadyPlanet.com
dot dot
วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

Facebook วัดนวลจันทร์ (บางขวด) สามารถเลื่อนด้านขวาเพื่ออ่านได้นะครับ 

 

 

ข่าวสารวัดนวลจันทร์
  2020-07-05

  📢♥️เรียนเชิญทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๓

More...

  2020-06-30

เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๗ ปี ท่านพระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร อโนมคุโณ) เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

More...

รอบรั้ววัดนวลจันทร์

 มาเปลี่ยนบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ของเรากันนะครับ รับรองว่าเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่ครับ  

 

วิว ทิวทัศน์ของวัดนวลจันทร์(บางขวด) มุมสูง

Posted by วัดนวลจันทร์ - บางขวด on 5 สิงหาคม 2015
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 184 2554
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)