ReadyPlanet.com
dot dot
วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

Facebook วัดนวลจันทร์ (บางขวด) สามารถเลื่อนด้านขวาเพื่ออ่านได้นะครับ 

 

 

ข่าวสารวัดนวลจันทร์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

 

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดนพเคราะห์และเจริญพุทธมนต์

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์

  มกราคม ๒๕๖๔  ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ์

More...

รอบรั้ววัดนวลจันทร์

 มาเปลี่ยนบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ของเรากันนะครับ รับรองว่าเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่ครับ  

 

วิว ทิวทัศน์ของวัดนวลจันทร์(บางขวด) มุมสูง

Posted by วัดนวลจันทร์ - บางขวด on 5 สิงหาคม 2015
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 184 2554
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)