ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์
More...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในการออกพระเมรุ บำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ณ วัดนวลจันทร์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

More...

 พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว เดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

More...

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน
ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนวลจันทร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน และ ผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉลองกฐิน
วันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายกฐิน ผ้าป่าสามัคคีและพระสงฆ์ทำกฐินกรรมภายในอุโบสถ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร

ประธานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนแช่มเสริม
คุณฉอ้อน โกไศยกานนท์ พร้อมครอบครัว
พร้อมด้วยไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดนวลจันทร์(บางขวด)

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองปกปักษ์รักษาท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

More...

 ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

More...

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐

ณ วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

คลิกที่หัวข้อด้านบนยังมีภาพอีกมากมายนะครับ.....


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
งานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕๔ ปี

งานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕๔ ปี พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) และฉลองนักเรียนผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี  ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

คลิกที่หัวข้อด้านบนยังมีภาพอีกนะครับ.....


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
ประมวลภาพสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ประมวลภาพสวดมนต์ข้ามปี และสวดนพเคราะห์ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

คลิกที่หัวข้อด้านบนยังมีรูปอีกมากมายด้านในนะครับ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑๑ (ศาลาประเสริฐเดชาสันติ) วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร #พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

(คลิกหัวข้อเพื่อดูรูปเพิ่มเติม)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
งานทอดกฐินประจำปี 2559 วันที่ 15-17 ตุลาคม ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด)

 งานทอดกฐินประจำปี 2559 วันที่ 15-17 ตุลาคม ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) 

(คลิกหัวข้อเพื่อดูรูปเพิ่มเติม)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /20
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /20
รอบรั้ววัดนวลจันทร์

 มาเปลี่ยนบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ของเรากันนะครับ รับรองว่าเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่ครับ  

 

วิว ทิวทัศน์ของวัดนวลจันทร์(บางขวด) มุมสูง

Posted by วัดนวลจันทร์ - บางขวด on 5 สิงหาคม 2015
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.


วัดนวลจันทร์ (บางขวด)
43 หมู่ 12 ถ. นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 510 9524, (02) 363 7772
webmaster@watnuanchan.com
Design By : วันวิสาข์ วงษ์ทองดี , วนิดา กังสรานุวัตถ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)