ReadyPlanet.com
dot dot
พระครูธีรพัฒนาภรณ์ article

 

ประวัติพระครูธีรพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (รูปที่ ๖)
         เดิมชื่อ นาย ประเสียร จันทร์มณี มีพี่น้อง ๑๐ คน เป็นคนที่ ๗     
                   เสียชีวิตแล้ว ๓ คน       
                   บิดาชื่อ    นาย ประวัติ จันทร์มณี 
                   มารดาชื่อ นางเฉลิม จันทร์มณี 
         บิดาเป็นคนอยุธยา มารดาเป็นคนปทุมธานี   เกิดเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๖ บ้านเลขที่ ๑๗/๖ ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร การศึกษา ป. ๑-๔ โรงเรียนวัดลาดพร้าวและ ป.๕-๗ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จบปี ๒๕๑๙ และบรรพชาปี ๒๕๒๐-๒๕๒๔ และมาอุปสมบท ปี ๒๕๓๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๕ โดยมี
พระอุปัชฌาย์ พระครูประสิทธิสุภการ
พระกรรมวาจาจารย์ พระ ผล พุทธญาโณ
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูประสิทธนวกรรม
            การศึกษาจบนักธรรมชั้นเอก เมื่อปี ๒๕๓๙ และได้รับตำแหน่งปกครองเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส เมื่อปี ๒๕๔๑ และได้ช่วยงานการปกครองพัฒนาเผยแพร่ศาสนธรรม แสดงธรรมเทศนาตามวาระวันสำคัญทางศาสนา และดูแลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม งานก่อสร้างต่าง ๆ ตามคำสั่งของพระอาจารย์ และงานพัฒนาภายในวัดคนงานให้มีระเบียบพระให้มีวินัย จนวาระสุดท้ายของพระอาจารย์ และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี ๒๕๔๙    และพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาให้ได้ดีที่สุด   และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น  "พระครูปลัดธีรวรวัฒน์"  ในฐานานุกรมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา
 
                                                      พระครูปลัดธีรวรวัฒน์                          
                                                          (ลูกแม่เฉลิม)

 
ประวัติเจ้าอาวาส

หลวงปู่หุ่น article
พระครูประสิทธิ์นวกรรม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.