ReadyPlanet.com
dot dot
การเรียน-การสอนนักธรรมบาลี

                ด้วยทางพระครูวินัยธรประเสียร (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมแผนกบาลีขึ้นโดยยังรับพระภิกษุ-สามเณรที่มีความประสงค์จะเล่าเรียนทางวัดรับเต็มพิกัดโดยการสนับสนุนของท่านเจ้าอาวาสและญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในด้านการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ผู้มีจิตใจศรัทธาอยากถวายหนังสือเรียนหรือทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร บริจาคได้ที่วัด เพื่อบุญกุศลจะได้ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเป็นผู้มีการศึกษาที่ดี

 
ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
ประมวลภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๕
ประมวลภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ พระครูปลัดธีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์)
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีสืบชะตา
บรรยากาศสบายๆ
เจ้าอาวาสรับตำแหน่ง
พิธีปลุกเสก
งานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระครูประสิทธิ์นวกรรม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
การประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดนวลจันทร์ article
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางฯ
งานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.