ReadyPlanet.com
dot dot
การประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดนวลจันทร์ article

                        เป็นการประชุมพระสังฆาธิการ ในระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการเจ้าอาวาส ได้จัดมีการประชุมในวัดนวลจันทร์โดยมีท่านเจ้าอาวาส คือ พระครูวินัยประเสียร อโนมคุโณ ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับพระเถรานุเถระทุกรูป จากการได้รับความไว้วางใจจากพระอุดรคณารักษ์ หรือเจ้าคุณอุดรให้จัดการประชุมครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าวัดนวลจันทร์เป็นวัดที่พอมีศักยภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ และอาจจะมีกิจกรรมทางคณะสงฆ์อีกต่อไปเรื่อยๆหมุนเวียนกันไป

ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
ประมวลภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๕
ประมวลภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ พระครูปลัดธีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์)
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีสืบชะตา
บรรยากาศสบายๆ
เจ้าอาวาสรับตำแหน่ง
การเรียน-การสอนนักธรรมบาลี
พิธีปลุกเสก
งานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระครูประสิทธิ์นวกรรม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางฯ
งานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.