ReadyPlanet.com
dot dot
งานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระครูประสิทธิ์นวกรรม

เป็นงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์โดยมีพระพรมโมลี เจ้าอาวสวัดพิไชยญาติการาม เจ้าคณะภาค ๑ และกรรมการมหาเถระสมาคม เป็นผู้เเสดงพระธรรมเทศนา ไห้การต้อนรับโดยพระครูวินัยธรประเสียร อโนมคุโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และพระอุดรคณารักษ์ เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึ่งกุ่ม และลูกหลาน ของอดีตเจ้าอาวาส แล้วยังมีญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาฟังการสวดพระอภิธรรม ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา  


 
ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
ประมวลภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๕
ประมวลภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ พระครูปลัดธีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์)
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีสืบชะตา
บรรยากาศสบายๆ
เจ้าอาวาสรับตำแหน่ง
การเรียน-การสอนนักธรรมบาลี
พิธีปลุกเสก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
การประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดนวลจันทร์ article
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางฯ
งานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.