ReadyPlanet.com
dot dot
เจ้าอาวาสรับตำแหน่ง

                 เนื่องด้วยทางพระครูวินัยธร ประเสียร อโนมคุโณ ได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าคุณอุดรคณารักษ์ เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม และพระวินยาธิการมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลพระภิกษุ-สามเณรให้อยู่ในพระวินัยสงฆ์เป็นอย่างดี ได้มีพระเถรานุเถระมาร่วมเเสดงมุทิตาจิตแก่ พระครูวินัยธร ประเสียร อโนมคุโณ มีทั้งหมด ๑๐ วัด ได้แก่ วัดลาดพร้าว วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ วัดบางเตย   วัดบุญศรีมุณีกรณ์ วัดคลองครุ วัดลาดปลาเค้า วัดพิชัย วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม และวัดนวลจันทร์  โดยพระครูวินัยธร ประเสียร อโนมคุโณ ได้ให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ หากญาติโยมท่านใดพบเห็นพระภิกษุ-สามเณร มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดต่อระเบียบวินัยสงฆ์ กรุณาแจ้งมาทางพระครูวินัยธรประเสียร อโนมคุโณ ทางเราจะได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากสอบสวนว่ากระทำผิดพระวินัยสงฆ์จริง.  

 
ประมวลภาพวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่สอบบาลีสนามหลวง
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
ประมวลภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๕
ประมวลภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๔
ประมวลภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ พระครูปลัดธีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์)
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีสืบชะตา
บรรยากาศสบายๆ
การเรียน-การสอนนักธรรมบาลี
พิธีปลุกเสก
งานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระครูประสิทธิ์นวกรรม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) article
การประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดนวลจันทร์ article
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางฯ
งานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.