ReadyPlanet.com
dot dot
รอบรั้ววัดนวลจันทร์

             เป็นบริเวณวัดนวลจันทร์และพระอุโบสถและโรงเรียนของทางวัดอีกด้วยโดยทั่วๆไปทางวัดจะมีพนักงานค่อยดูแลให้ความสะดวกแก่ญาติโยมตามจุดต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศาลาสวดอภิธรรมก็มีอยู่ ๑๐ ศาลาและก็เป็นศาลาการเปรียญเพื่อให้พระ-เณรได้เล่าเรียนศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพือให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปญาติโยมที่มีความสนใจที่จะมาเยี่ยมเยือนวัดทางเราก็ขอเรียนเชิญหรือติชมมาทางของเราได้ แล้วเราจะนำไปปรับปรุงต่อไปเพราะตอนนี้ทางวัดของเราก็กำลังปรับปรุงบริเวณวัดอยู่อุโบสถก็ยังอยู่ในการก่อสร้างและศาลาการเปรียญก็ยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่เหมือนกัน ดังนั้นบริเวณวัดอาจจะดูไม่ค่อยโล่งตาสำหรับผู้ที่มาทำบุญทางวัดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 ภาพถ่ายทางอากาศ

 มาเปลี่ยนบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งของวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ของเรากันนะครับ รับรองว่าเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่ครับ  

 

วิว ทิวทัศน์ของวัดนวลจันทร์(บางขวด) มุมสูง

Posted by วัดนวลจันทร์ - บางขวด on 5 สิงหาคม 2015
เมรุใหม่article
โครงการบรูณะปฏิสังขรณ์ กุฏิพระ - เณร

เป็นโครงการในอนาคตที่จะมีการขยับขยายกุฏิพระ - เณร

รอบรั้ววัดนวลจันทร์ 1article
รอบรั้ววัดนวลจันทร์ 2article
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.