ReadyPlanet.com
dot dot
วัตถุมงคลวัดนวลจันทร์

พระกริ่งหลวงปู่หุ่นรุ่น ๑  (บูชา ๒,๗๐๐ -  ๓,๕๐๐ บาท)  (ไม่มีบูชา)

รูปถ่ายหลวงปู่หุ่น (บูชา  ๒๙๙ บาท)  (ยังพอมี)* 

รูปถ่ายหลวงปู่หุ่น  (บูชา  ๒๙๙ บาท)  (ยังพอมี)*

 

เหรียญหลวงปู่หุ่นรุ่น ๑  (บูชา  ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐  บาท)  (ไม่มีบูชา)

 

  เหรียญหลวงปู่หุ่นรุ่น ๑  (บูชา  ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐  บาท)  (ไม่มีบูชา)

เหรียญหลวงปู่หุ่นรุ่น ๒  (บูชา  ๔๙๙  บาท) (มีจำนวนจำกัด)*

  

 เหรียญรูปไข่หลวงปู่หุ่นรุ่น ๑  (บูชา ๑,๕๐๐ -  ๒,๐๐๐ บาท)   (ไม่มีบูชา)

 พระกริ่งหลวงปู่หุ่นรุ่น ๑ (บูชา ๒,๗๐๐  -  ๓,๕๐๐ บาท)    (ไม่มีบูชา)

ล็อคเก็ตเจ้าอาวาส  (บูชา ๑๙๙ บาท) (มีจำนวนจำกัด)*

  

แหวนหลวงปู่หุ่น (บูชา ๓๐๐  -  ๕๐๐ บาท)  (ไม่มีบูชา) 

 

*ติดต่อได้ที่พระครูวินัยธรประเสียร  อโนมคุโณ   (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)

 
วัตถุมงคล

รูปเหมือนหลวงปู่หุ่นCopyright © 2010 All Rights Reserved.