ReadyPlanet.com
dot dot
รูปเหมือนหลวงปู่หุ่น

รูปเหมือนหลวงปู่หุ่น  รุ่น ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  (ไม่มีบูชา)

**  รุ่น ๑ บรรจุอัฏฐิของหลวงปู่หุ่น

 

รูปเหมือนหลวงปู่หุ่น  รุ่น ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  หน้าตัก ๕ นิ้ว

(บูชา  ๑,๙๙๙ บาท   มีจำนวนจำกัด)*

                                     หน้าตัก ๕ นิ้ว

 

 

 

 

รูปเหมือนหลวงปู่หุ่น รุ่น ๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ (มียันต์ที่สังฆาฏิ) หน้าตัก ๙ นิ้ว

ทำการปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ฯ (บูชา ๒,๙๙๙ บาท มีจำนวนจำกัด)*

                                 หน้าตัก ๙  นิ้ว

*  สนใจติดต่อได้ที่พระครูวินัยธรประเสียร  อโนมคุโณ  (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)

 
วัตถุมงคล

วัตถุมงคลวัดนวลจันทร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.