ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

 ขอเชิญร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดนวลจันทร์ (บางขวด)

📢♥️เรียนเชิญทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๓article

  📢♥️เรียนเชิญทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๓

เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๗ ปีarticle

เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๗ ปี ท่านพระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร อโนมคุโณ) เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ(ด้านนอก) article
เรียนเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ(ด้านนอก) ที่เป็นพื้นปูน(ไม่มีหลังคาคลุม) น้ำรั่วลงไปด้านล่าง ทางวัดจะทำหลังคาคลุมทั้งหมดยาวตลอดศาลา
 
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.