ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 ขอเชิญร่วมทำบุญอายุมงคล ๔ รอบ

ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล  ๔  รอบ  พระครูปลัดธีรวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด)  ทำบุญแด่บูรพาจารย์ผู้มีพระคุณ  และพิธีฉลองพระเปรียญธรรม ๑ - ๖  ประโยค  พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง

ทำบุญประจำปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปี ๒๕๕๔  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)  ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด) รับปริญญาบัตร

พระครูปลัดธีรวรวัฒน์เข้าพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  รุ่นที่ ๗  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ทางเว็บไซต์ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ  ที่นี้ด้วยครับ

วันอาสาหฬบูชา

 ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม   ขอเรียนเชิญญาติโยมทำบุญกันในวันดังกล่าว  ที่วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  และช่วงเข้าพรรษาก็งดเหล้าได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญและได้กุศลอีกด้วยครับ  ......สาธุ

วันวิสาขบูชา

ประวัติความเป็นมาในวันวิสาขบูชา  เชิญอ่านต่อด้านในครับ   

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.