ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

สามารถเข้าไปกดร่วมงานได้ที่ www.facebook.com/pg/Watnuanchan.bangkhuat/events/

สาธุทุกท่านครับ

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน....

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในการออกพระเมรุ บำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ณ วัดนวลจันทร์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์

 พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว เดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน
ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนวลจันทร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน และ ผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉลองกฐิน
วันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายกฐิน ผ้าป่าสามัคคีและพระสงฆ์ทำกฐินกรรมภายในอุโบสถ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร

ประธานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนแช่มเสริม
คุณฉอ้อน โกไศยกานนท์ พร้อมครอบครัว
พร้อมด้วยไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดนวลจันทร์(บางขวด)

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองปกปักษ์รักษาท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.