ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 อวยพร ปีใหม่ 2562
อภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

สามารถเข้าไปกดร่วมงานได้ที่ www.facebook.com/pg/Watnuanchan.bangkhuat/events/

สาธุทุกท่านครับ

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน....

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในการออกพระเมรุ บำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ณ วัดนวลจันทร์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.