ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์

 พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว เดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคลถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐิน
ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดนวลจันทร์(บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนวลจันทร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน และ ผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉลองกฐิน
วันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายกฐิน ผ้าป่าสามัคคีและพระสงฆ์ทำกฐินกรรมภายในอุโบสถ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร

ประธานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนแช่มเสริม
คุณฉอ้อน โกไศยกานนท์ พร้อมครอบครัว
พร้อมด้วยไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดนวลจันทร์(บางขวด)

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองปกปักษ์รักษาท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

 ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เชิญมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะ ในงานอบรมพระนวกะและพิธีสอบนักธรรมประจำปี ๒๕๖๐

 เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะ ในงานอบรมพระนวกะและพิธีสอบนักธรรมประจำปี ๒๕๖๐

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดนวลจันทร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี

 ตัวแทนคณะสงฆ์วัดนวลจันทร์ มอบปัจจัยจำนวน 7,700 บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.