ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและตักบาตรข้าวสารแห้ง

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

ณ  วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและสวดนพเคราะห์

วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๒๑.๐๙ น.   ผู้เข้าร่วมพิธีอาราธนาศีล  สมาทานศีล

เวลา  ๒๑.๓๙ น.   อันเชิญเทพยดาและสวดนพเคราะห์ตามกำลังวัน

เวลา  ๒๓.๐๙ น.   เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

 

กำหนดการตักบาตรข้าวสารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ๕๕๗

วันที่    ๑  มกราคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๐๗.๔๐ น.  ผู้เข้าร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล และสมาทานศีล

เวลา  ๐๗.๕๕ น.  พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์

                       กล่าวสัมโมทนียกถาเสร็จแล้วในพร 

                       พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร

เวลา  ๐๘.๐๐ น.  พระสงฆ์จำนวน ๗๙ รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์ ๒๕๕๖

เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์  พ.ศ. ๒๕๕๖  

ในวันที่เสาร์ที่ ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม นี้  รายละเอียด  คลิ๊ก ด้านในครับ...

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ  เดือน ๑๐

ที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)

ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ได้บุญกุศลยิ่งใหญ่สนใจเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ติดต่อ

 

พระมหาธีรบดี  ฐิตจิตฺโต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ โทร. ๐๘๙-๙๖๑-๑๕๗๙

๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมตักบาตรหนังสือเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร  เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ ณ วัดนวลจันทร์  ถนนนวลจันทร์  เขตบึงกุ่มในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" 

ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นี้  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ขอเรียนเชิญญาติโยมทำบุญกันในวันดังกล่าว  ซึึ่่่งทางวัดนวลจันทร์ (บางขวด)  เป็นศูนย์กลางของเขตบึงกุ่มและเขตลาดพร้าว  และช่วงเข้าพรรษาก็ให้งดเหล้าได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญและได้กุศลอีกด้วยครับ  ......สาธุ

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.