ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 โครงการอบรมนักเรียนก่อนสอบ ปีที่ ๑ วัดนวลจันทร์ (บางขวด) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมนักเรียนก่อนสอบ  ปีที่ ๑  วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๘-๒๒   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

ประโยคที่เปิดอบรม  ชั้นประโยค ๑ ๒  และประโยคที่ ๓

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล  แด่พระภิกษุและสามเณร  ที่เข้าร่วมอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ

ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อพระครูธีรพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและตักบาตรข้าวสารแห้ง

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

ณ  วัดนวลจันทร์ (บางขวด)  บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีและสวดนพเคราะห์

วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๒๑.๐๙ น.   ผู้เข้าร่วมพิธีอาราธนาศีล  สมาทานศีล

เวลา  ๒๑.๓๙ น.   อันเชิญเทพยดาและสวดนพเคราะห์ตามกำลังวัน

เวลา  ๒๓.๐๙ น.   เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

 

กำหนดการตักบาตรข้าวสารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ๕๕๗

วันที่    ๑  มกราคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๐๗.๔๐ น.  ผู้เข้าร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล และสมาทานศีล

เวลา  ๐๗.๕๕ น.  พระครูธีรพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์

                       กล่าวสัมโมทนียกถาเสร็จแล้วในพร 

                       พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร

เวลา  ๐๘.๐๐ น.  พระสงฆ์จำนวน ๗๙ รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์ ๒๕๕๖

เชิญชวนทำบุญวันออกพรรษาและ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนวลจันทร์  พ.ศ. ๒๕๕๖  

ในวันที่เสาร์ที่ ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม นี้  รายละเอียด  คลิ๊ก ด้านในครับ...

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ  เดือน ๑๐

ที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)

ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ได้บุญกุศลยิ่งใหญ่สนใจเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ติดต่อ

 

พระมหาธีรบดี  ฐิตจิตฺโต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ โทร. ๐๘๙-๙๖๑-๑๕๗๙

๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมตักบาตรหนังสือเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร  เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ ณ วัดนวลจันทร์  ถนนนวลจันทร์  เขตบึงกุ่มในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.