ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" 

ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นี้  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ขอเรียนเชิญญาติโยมทำบุญกันในวันดังกล่าว  ซึึ่่่งทางวัดนวลจันทร์ (บางขวด)  เป็นศูนย์กลางของเขตบึงกุ่มและเขตลาดพร้าว  และช่วงเข้าพรรษาก็ให้งดเหล้าได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญและได้กุศลอีกด้วยครับ  ......สาธุ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญประจำปี ๒๕๕๖

กำหนดงานไหว้ครูประจำปี  บูรพาจารย์  บรรพชาอุปสมบท

ในวันที่ ๑๗ ๑๘  เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด) แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖

 วัดนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ณ  วัดนวลจันทร์

 

วันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

ทางวัดมีดอกไม้จำหน่าย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะแด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะ

แด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

เชิญทำบุญวันสงกรานต์ 2556

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานประจำปีประเพณีสงกรานต์

สรงน้ำพระ  ตั้งอัฐิ  ทำบุญให้บรรพบุรุษ  และตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)

ในวันที่  ๑๒ - ๑๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.