ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารวัดนวลจันทร์


 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖

 วัดนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ณ  วัดนวลจันทร์

 

วันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

ทางวัดมีดอกไม้จำหน่าย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะแด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมุทิตาสักการะ

แด่ พระมหาสมบูรณ์ ธมมฺทีโป

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

เชิญทำบุญวันสงกรานต์ 2556

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานประจำปีประเพณีสงกรานต์

สรงน้ำพระ  ตั้งอัฐิ  ทำบุญให้บรรพบุรุษ  และตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

ณ  วัดนวลจันทร์  (บางขวด)

ในวันที่  ๑๒ - ๑๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์การบูรณะปฏิสังขรณ์ ๒๕๕๖

ทางวัดนวลจันทร์ (บางขวด) ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัด ซึ่งทางเว็บไซต์จะนำภาพการดำเนินงานมาให้ชมกันเผื่อจะได้ร่วมกัน เพื่อเป็นเรี่ยวแรงในการบูรณะวัดของเรา  ขอเชิญร่วมทำบุญตามศรัทธา  คลิ๊กที่รูปเพื่อชมรูปด้านในครับ.....

 
ประกาศศูนย์ประสานงานพระวินยาธิการ

ประกาศวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

พระครูธีรพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ (บางขวด)

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานพระวินยาธิการ  

ประจำเขตการปกครอง ๓ เขต ลาดพร้าว บึงกุ่ม, บางกะปิ วังทองหลาง, สายไหม

 

 

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.