ReadyPlanet.com
dot dot
คติธรรมจากท่าน อโนมคุโณ ภิกขุ.

 

 

คติธรรมจากเจ้าอาวาส

โลกมนุษย์ไม่มีที่แน่นอน  ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผัน

โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวัน  สารพันหาอะไรไม่แน่นอน.

 

ทรัพย์สมบัติตามไปได้แค่วันตาย    มิตรสหายตามไปได้แค่วันจน

คนที่รักตามไปได้แค่ป่าช้า  ตามไปได้ถึงชาติหน้ามีแต่บาปและบุญ.

 

เมืองนรกไม่ไกลดอกจะบอกให้  ใครสนใจก็ได้หายกังขา

ทำจิตใจให้เร่าร้อนทรมาน  นั้นเรียกว่านรกหมกใจเรา.

 

อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย  จะไม่ต้อยตามต้องสนองผล

แม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชล  ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลง

อันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อย  ทีละน้อยทำไปไม่ไหลลง

ย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคง  บุญย่อมส่งสู่สถานวิมานทอง.

 

อันกุศลผลบุญที่มั่นสร้าง  เป็นเพียงทางสู่นิพพานอย่าไหลหลง

เมื่อมีสุขย่อมมีทุกข์เป็นมั่นคง  ยังเวียนวนวัฏฏะไม่ผละไป

ตราบใดที่ยังติดอยู่ในวัฏฏะ  เรื่องจะผละพ้นนรกหามีไม่

ตราบที่ยังเกิดแก่เจ็บและตายไป  เรื่องทุกข์กายทุกข์ใจย่อมติดตาม

ผู้ที่แจ้งด้วยปัญญาย่อมจะผละ  ตัดสละกิเลสสิ้นมิไหลหลง

ทั้งกุศลผลบุญอันมิคง  เพียงแค่ส่งให้พ้นทุกข์ลุนิพพาน.

 

ธรรมดาไร่นาเป็นป่ารก  มีหญ้าปกคลุมอยู่ดูแน่นหนา

ไม่ถากไถโค่นถอนก่อนทำนา  จะหว่านกล้าพืชพันธุ์กันอย่างไร

สันดานเราบาปกรรมครอบงำอยู่  หากไม่รู้ยากแท้จะแก้ไข

คิดปลูกฝังคุณธรรมประจำใจ  ต้องทำให้บาปพรากจากสันดาน

เผาหญ้าไม้ใช้ไฟเผาได้ราบ  จะเผาบาปใช้ตบะเผาประหาร

ตบะกล้าบาปพรากจากสันดาน  ควรแก่การปลูกบุญคุณอุดมฯ

 

เกิดมาเป็นผู้ให้หน้าสดใสใจเบิกบาน  เกิดมาเป็นขอทานหน้าหยาบกร้าน ร้าวรานใจ

ให้ทานคนยกย่องชื่อเสียงก้องขจรไกล  ปรารภทำอะไรคนเต็มใจรับใช้งาน

ชาตินี้พอมีให้จงฝึกใจให้ยินดี  สร้างทานบารมีเป็นที่พึ่งทุกชาติไป

มีทานเป็นต้นทุนย่อมได้บุญเป็นกำไร  ชาตินี้หรือชาติไหนย่อมมีให้ไม่ขาดเเคลน

 

คนสัตว์และพฤกษาทั้งผักหญ้าทั่วดินแดน  เทพไท้ในเมืองแมนต่างชอบใจผู้ให้ทาน

ให้ทานดีจริงๆแม้เสือสิงห์อยู่ในป่า  ดุร้ายตามไล่ล่าสัตว์อื่นมาเป็นอาหาร

ฝึกมันให้เชื่องได้หายดุร้ายเพราะให้ทาน  เรื่องนี้มีหลักฐานเป็นพยานเห็นกันอยู่

ให้ทานกับขอทานสองสถานพิจารณ์ดู  อย่างไหนคนเชิดชูอยากให้อยู่ร่วมสังคม

ให้ทานสำราษจิตทั่วทุกทิศคนนิยม  ขอทานทุกข์ระทมทุกสังคมเอือมระอา

ดูอย่างตาชูชกเป็นยาจกโลกนินทา  ผู้คนเขาก่นด่าตลอดมานับพันปี

จะเลือกเป็นทายกหรือยาจกคิดให้ดี  ถ้ายากมีศักดิ์ศรีอย่าตระหนี่เรื่องให้ทาน

ตราบใดชีวิตยังขอตั้งจิตอธิษฐาน  จงมีของให้ทานตลอดกาลจนชีพวาย

ดวงจิตจงผ่องแผ้วให้ทานแล้วอย่าเสียดาย  ขอสัตว์โลกทั้งหลายจงสมหมายตามต้องการ

คิดดูให้ดีดีถ้าโลกนี้ไมมีทาน  พ่อแม่กับลูกหลานจะรักกันด้วยเหตุใด

เชื่อได้อย่างมั่นคงอย่างุนงงอย่าสงสัย  สังคมร่มเย็นได้เพราะการให้ทานแน่นอน

ทานมีอนิสงส์มากมายตรงคำพระสอน  เชิญชวนมวลนิกรปฏิบัติตามศรัทธา.

 

ความเมตตา ทำให้อ่อนโยน

ความอดทน ทำให้แข็งแกร่ง.

 

จิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำ จิตไร้เมตตาเหมือนปลาขาดน้ำ

คนเหมือนปลาศาสนาเหมือนน้ำ คนไร้ศาสนาเหมือนปลาขาดน้ำ

สังคมเลวเดือดร้อนเรา เหมือนน้ำเน่าเดือดร้อนปลา.

 

 ไม่กลัวตายไม่มีอะไรน่ากลัว ไม่เห็นแก่ตัวไม่น่ากลัวอะไร

ไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวลำบาก ช่วยคนทุกข์ยากลำบากก็ยอม

ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ใยจึงมีหลายศาสนา

คนชั่วสร้างอิทธิพล สาธุชนสร้างบารมี.

 

ไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวลำบาก  ช่วยคนทุกข์ยากลำบากก็ยอม

คิดจะให้จึงให้มีแต่ได้กับได้  คิดจะเอาจึงให้ย่อมมีได้มีเสียฯ

 

คนใจแคบถึงอยู่ในโลกกว้างก็อึดอัด   คนใจกว้างถึงอยู่ในที่แคบก็ปลอดโปร่งฯ
 
เราไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราได้    แต่เราสามารถรักคนทุกคนได้ฯ
 
ความชังมีขอบเขต   แต่ความรักหาขอบเขตมิได้ฯ
 
ไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิด    มีปัญหาปรึกษาความเงียบ(ก่อน)
 
ไม่มีใครโชคดีตลอดไป   ไม่มีใครโชคร้ายตลอดกาล
 
ปล่อยวางอดีตทำจิตให้ว่าง    ไม่หวังอะไรจิตใจอิสระพบพระนิพพาน
 
สรรพสิ่งมีชั่วคราว    ความว่างเปล่ามีตลอดกาล
 
ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่   เท่ากับความไม่มีอะไร
 
คำว่า"ไม่มีงานทำ"เป็นคำพูดที่เลวที่สุด  ในภาษามนุษย์
 
ตื่นแต่เช้ากินข้าวพอประมาณ   ทำงานพอกำลังมีหวังสบายฯ
           
               รักงาน ขยันทำ จำมั่น หมั่นพินิจ ชีวิตก้าวหน้า


 
ถ้าคิดเป็นเจ้าของจะได้ครองเพียงบางอย่าง ถ้าคิดปล่อยวางทุกอย่างเป็นของเรา
 
ทุกอย่างมีค่าเพราะตัณหาของเรา  พระมีมนต์ คนมีทรัพย์ คนนับถือ
 
เข้าใจความทุกข์สนุกกับการแก้ปัญหา    คือปฏิปทามหาบุรุษ
 
ไม่ก่อบาปกรรมทำดีเป็นนิจ   ไม่ติดความดีเรื่องนี้พระสอน
 
อย่าหลงความสะดวกสบาย  เพราะมันจะทำลายศักยภาพของเรา
 
ชีวิตมีเงื่อนไขย่อมไร้อิสระ   แต่ปราศจากเงื่อนไขก็ไร้สาระ
    

ไม่มีวิชาใดในโลกที่จะใช้เป็นเครื่องมือดับทุกข์ ได้อย่างแท้จริงและสิ้นเชิงนอกจากวิชาของพระพุทธเจ้า


 
เจริญมนต์ให้มากถ้าไม่อยากกังวล  หัวใจมีมนต์ความกังวลไม่มี


มีมารอยู่ในจิตจะหงุดหงิดตลอดไป มีพระอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดกาลฯ

 

 

 

 

อโนมคุโณ ภิกขุ.

 

 

(ลูกแม่เฉลิม)

 

 
คติธรรม อโนมคุโณ ภิกขุ.
1

ความคิดเห็นที่ 1 (106015)

ใครทำกรรมใดย่อมได้รับผมกรรมนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้อม วันที่ตอบ 2009-12-28 13:50:29


ความคิดเห็นที่ 2 (136110)

 เมื่อก่อนท่านก็  เกเรหล่ะ่    แต่เดี๋ยวนี้   ท่านเก่งๆๆๆมากๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนโลห้า วันที่ตอบ 2010-12-31 13:23:16


ความคิดเห็นที่ 3 (137816)

สาธุ คติตธรรมอันประเสริฐ สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ได้แก่ท่านพระด้วยเจ้าค่ะ อยู่เป็นเนื้อนาบุญ ให้กับญาติโยมทุกๆๆๆคนด้วยเทอญ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ กราบเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยายวันเพ็ญ วันที่ตอบ 2012-01-12 21:20:351


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.